Algemene voorwaarden

Slotenmaker020Amsterdam.nl

 

Vast tarief

Dagtarief  (09:00 – 21:00) € 70,-
Nachttarief (21:00 – 09:00)     € 110,-

Inclusief BTW, arbeidsloon en voorrijkosten
Afrekenen met pin is altijd mogelijk.

Algemene voorwaarden Slotenmaker020Amsterdam.nl (laatste wijzigingen september 2023)

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Slotenmaker020Amsterdam.nl, hierna te noemen “Slotenmaker020Amsterdam“. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

  1. Dienstverlening

De slotenmaker biedt professionele slotenmakersdiensten aan, waaronder het openen en vervangen van sloten, het repareren van sloten en het geven van advies op het gebied van inbraakpreventie. Wij streven ernaar om onze diensten zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren, met respect voor uw eigendommen en privacy.

  1. Tarieven en betaling

De tarieven voor onze diensten worden duidelijk vermeld op onze website en kunnen variëren afhankelijk van het type dienst en het tijdstip waarop de dienst wordt verleend. Eventuele extra kosten, zoals voorrijkosten, worden vooraf met u besproken. Betaling dient direct na de dienstverlening te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

  1. Aansprakelijkheid

De slotenmaker is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van onjuist gebruik van onze diensten of nalatigheid van de klant. Wij streven ernaar om onze diensten naar beste vermogen uit te voeren, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid en functionaliteit van de geleverde producten.

  1. Annulering en wijzigingen

Indien u een afspraak wilt annuleren of wijzigen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Bij annulering voor de geplande afspraak kan er een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.

  1. Klachten

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen uw klacht serieus nemen en ons best doen om tot een passende oplossing te komen.

  1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze website en andere communicatiemiddelen blijven eigendom van de slotenmaker. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming gebruik te maken van deze inhoud.

  1. Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van onze diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ter Amsterdam waarin de Slotenmaker020Amsterdam.nl is gevestigd.

We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid bieden over onze dienstverlening. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.